Han har varit på flykt i två år: %22Det var en hemsk resa%22 - Nyhetsmorgon 2015-09-08 (TV4).mp4