Gällivare TR B 299-18 Aktbil 12 Slutligt beslut.pdf