Tillägg FUP.pdf


Creeper

Vilken myndighet/tidning har laddat ner filen?
(SE) Dagens Nyheter AB 7 gånger
Rikspolisstyrelsen i Kiruna 3 gånger
Kriminalvården 3 gånger
(SE) Göteborgs-Posten 2 gånger
(SE) TV4 AB 2 gånger
Försäkringskassan 2 gånger
(SE) Sveriges Radio AB 1 gång
(SE) Mastiff Media AB 1 gång