Regler för bruk

§ Övergripande

Det är strikt förbjudet att sprida virus, trojaner, korrupt och/eller illegalt material via MinFil. Se alltid över dina lokala lagar innan du skickar innehåll.

§ Tillgänglighet

MinFil kan inte garantera full tillgänglighet av tjänsten, däremot gör vi vårt bästa för att hålla tjänsten så stabil som möjligt. MinFil ifrånsäger sig allt ansvar för bortfall av inkomst på grund av nertid och/eller dataförlust.

§ Loggning av Nerladdningar

Vi är starka försvarare av integritet & loggar inte nerladdningar.

§ Administrativa åtgärder

MinFil administratörer har rätten att ta bort och/eller permanent bannlysa innehåll i filer de finner olämpligt.

§ Förändringar

Detta användaravtal kan komma att ändras när som helst, var god revidera avtalet innan du beslutar dig för att använda tjänsten. Du är tekniskt bunden till att acceptera detta avtal genom åtkomsten/användandet av tjänsten.